freebike

English

FREEBIKE-KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄN TIETOSUOJASELOSTE JA KÄYTTÖEHDOT

Viimeksi päivitetty toukokuun 19. päivänä 2021

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme ja paljastamme sinuun liittyviä tietoja, kun käytät Palvelua. Lisäksi siinä kerrotaan yksityisyydensuojaa koskevista oikeuksistasi sekä siitä, miten laki suojelee sinua.

Käytämme (Freebike s.r.o.) henkilötietojasi ainoastaan Palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen. Käyttämällä Palvelua suostut siihen, että tietojasi kerätään ja käytetään tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Olemme sitoutuneet suojelemaan henkilötietojasi ja oikeuttasi yksityisyyteen. Jos sinulla on kysyttävää tai jos olet huolissasi menettelytavastamme tai käytännöistämme, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen hello@freebike.com.

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia verkkosivustojemme (kuten onepass.freebike.com tai freebike.com), matkapuhelinsovelluksen (jäljempänä ”Sovellus”) ja/tai minkä tahansa niihin liittyvän palvelun (jäljempänä ”Sivustot”) kautta kerättäviä tietoja.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti, sillä sen avulla voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, miten jaat henkilötietojasi tässä palvelussa.

1.  MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Palvelu kerää niitä henkilötietoja, joita annat meille vapaaehtoisesti, kun rekisteröidyt Sivustoille tai Sovelluksiin, kun ilmaiset, että haluat käyttää kaupunkipyöräjärjestelmäämme tai saada tietoja meistä tai tuotteistamme ja palveluistamme, kun osallistut aktiviteetteihin Sivustoilla tai Sovelluksissa tai kun otat meihin muulla tavoin yhteyttä.

Keräämämme henkilötiedot riippuvat siitä, missä asioissa olet yhteydessä meihin, miten käytät Sivustoja tai Sovelluksia sekä siitä, millaisia valintoja teet ja mitä tuotteita ja toiminnallisuuksia käytät. Palvelu saattaa kerätä mm. seuraavia henkilötietoja:

Nimi ja yhteystiedot: etu‑ ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi jne. yhteystiedot.

Kaikkien meille antamiesi henkilötietojen on oltava oikeita ja täydellisiä ja pidettävä paikkansa. Voit muuttaa mitä tahansa henkilötietojasi verkko-osoitteessa https://onepass.freebike.com.

Palvelu ei kerää yksityiskohtaisia tietoja Freebike-polkupyörän vuokran maksamiseen käytetystä maksukortista.

2.  MITEN KÄYTÄMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietojasi voidaksemme huolehtia liiketoimintaamme perustuvista oikeutetuista eduistamme, noudattaa kanssasi tai kaupunkipyöräpalveluntarjoajan kanssa solmimaamme sopimusta, täyttää lakisääteiset velvollisuutemme ja/tai edistää suostumukseesi perustuvia tarkoituksia.

Käytämme Sivustojemme tai Sovellustemme kautta keräämiämme henkilötietoja jäljempänä kuvattaviin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja Freebike-palvelun liiketoiminnan oikeutettujen etujen mukaisesti näiden tarkoitusten (”Liiketoiminnalliset Tarkoitukset”) edistämiseen, kanssasi tekemämme sopimuksen noudattamiseen (”Sopimukseen liittyvät Tarkoitukset”), suostumuksellasi (”Suostumukseen liittyvät Tarkoitukset”) ja/tai lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseen (”Lakisääteiset Syyt”). Esittelemme seuraavassa ne erityiset syyt, joiden perusteella käsittelemme tietojasi eri tarkoituksiin.

Käytämme keräämiämme tai saamiamme tietoja:

Tarjotaksemme sinulle palvelujamme etenkin, jotta voisit rekisteröityä, suorittaa maksuja ja hallinnoida tiliäsi ja jotta voisimme asioida kanssasi Sovelluksen, Sivuston, sähköpostin tai tekstiviestien kautta sekä täyttää palvelustandardiemme ja käyttöehtojemme mukaiset sitoumuksemme.

Ottaaksemme yhteyttä sinuun: Saatamme käyttää henkilötietojasi, kun tiedotamme palvelustamme ja sen uusista toiminnoista sekä ehtojemme ja menettelytapojemme muutoksista. Käytämme tietojasi, jotta voisimme pyytää sinulta palautetta ja jotta voisit tiedottaa meille siitä, kuinka käytät Sivustojamme tai Sovelluksiamme.

Täyttääksemme pyyntösi ja hallinnoidaksemme niitä: Saatamme käyttää tietojasi pyyntöjesi täyttämiseen ja seurataksemme sitä, miten käytät kaupunkipyöriä ja millaisia maksuja suoritat ja millaisia palautuksia ja vaihtoja teet Sovellusten tai Sivuston kautta.

Pannaksemme ehtomme ja menettelytapamme toimeen: Saatamme käyttää henkilötietojasi juridisiin pyyntöihin vastaamiseen ja haittojen estämiseen. Jos saamme haasteen tai muun lakisääteisen vaatimuksen, saatamme joutua tutkimaan hallussamme olevia tietoja, jotta voisimme määritellä vastauksemme.

3.  JAETAANKO TIETOJASI KENENKÄÄN KANSSA?

Jaamme tietoja noudattaaksemme lakia, suojellaksemme oikeuksiasi tai täyttääksemme liiketoiminnallisia velvoitteitamme. Jaamme tietoja vain, jos suostut siihen.

Saatamme käsitellä tai jakaa tietoja seuraavin juridisin perustein:

Suostumus: Saatamme käsitellä tietojasi, jos käytämme henkilötietojasi johonkin tiettyyn tarkoitukseen erityisellä suostumuksellasi.

Oikeutetut edut: Saatamme käsitellä tietojasi, jos se on kohtuullisesti katsoen tarpeen oikeutettujen liiketoimintaetujemme saavuttamiseksi. Tällä tarkoitamme, että harjoitamme liiketoimintaa johtamamme yrityksen eduksi siten, että pystymme tarjoamaan sinulle sekä parasta palvelua että parhaan ja turvallisimman asiakaskokemuksen. Varmistamme, että huomioimme ja tasapainotamme kaikki mahdolliset sinuun kohdistuvat (sekä myönteiset että kielteiset) vaikutukset, ja turvaamme oikeutesi, ennen kuin käsittelemme henkilötietojasi oikeutettuja etujamme varten. Emme käytä henkilötietojasi sellaiseen toimintaan, jossa etumme menevät sinuun kohdistuvan vaikutuksen edelle (ellet ole antanut suostumustasi siihen tai ellei laki muuten vaadi tai oikeuta meitä tekemään niin). Lisätietoja siitä, miten arvioimme oikeutettuja etujamme eri toiminnoissa ja niiden mahdollisia vaikutuksia sinuun, saat ottamalla meihin yhteyttä.

Sopimuksen täytäntöönpano: Ryhdyttyämme sopimukseen kanssasi saatamme käsitellä henkilötietojasi vodaksemme noudattaa sopimuksemme ehtoja.

Lakisääteiset velvoitteet: Saatamme paljastaa tietosi silloin kun laki velvoittaa meidät siihen, jotta voisimme noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä tai hallituksen pyyntöjä tai toimia oikeudellisen menettelyn, tuomioistuimen määräyksen tai oikeustien mukaisesti esimerkiksi vastaamalla tuomioistuimen määräykseen tai haasteeseen (julkisille viranomaisille esitettävät kansalliseen turvallisuuteen tai poliisitoiminnan vaatimuksiin liittyvät vastineet mukaan luettuina).

Olennaiset edut: Saatamme paljastaa tietosi, jos katsomme sen tarpeelliseksi silloin kun mahdollisia menettelytapoihimme kohdistuvia rikkomuksia ja petosepäilyjä sekä henkilöturvallisuutta uhkaavia tilanteita ja laittomuuksia tutkitaan tai estetään, kun niiden takia ryhdytään toimenpiteisiin tai kun tietojasi käytetään todisteina oikeusasiassa, jossa me olemme osallisena.

Meidän saattaa olla tarpeen käsitellä tietojasi tai jakaa henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:

Myyjät, konsultit, kaupunkipyöräjärjestelmän operaattorit ja muut kolmannet palveluntarjoajat: Saatamme jakaa tietosi sellaisten kolmansien palveluntarjoajien tai meille tai meidän puolestamme palveluja suorittavien toimeksisaajien kanssa, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työssään, esim. data-analyysissä, sähköpostitoiminnoissa, hosting‑ ja asiakaspalveluissa sekä kaupunkipyöräoperaattorina. Saatamme sallia valikoitujen kolmansien osapuolten käyttää Sivustoilla tai Sovelluksissa jäljitysteknologiaa, jonka avulla heidän on mahdollistaa kerätä tietoja siitä, miten asioit Sivustossa tai Sovelluksissa ajan mittaan. Ellei tässä selosteessa toisin sanota, emme jaa, myy tai vuokraa tietojasi kolmansien osapuolten kanssa emmekä käy niillä kauppaa heidän kanssaan heidän myyntiään edistäviin tarkoituksiin.

Liiketoiminnan siirrot: Saatamme käyttää tietojasi yrityksemme fuusioinnin, luovutuksen, saneerauksen, uudelleenorganisoinnin tai lakkauttamisen taikka yrityksemme varallisuuden täydellisen tai osittaisen siirron tai myynnin arviointiin tai toteutukseen yrityksemme liiketoiminnassa tai konkurssissa, selvitystilassa tai muussa sellaisessa menettelyssä, jossa hallussamme olevat Palvelumme käyttäjiä koskevat henkilötiedot sisältyvät siirrettävään varallisuuteen.

4.  KENEN KANSSASI TIETOJASI JAETAAN?

Jaamme tietojasi vain jäljempänä mainittavien osapuolten kanssa. Käsittelemme tietojasi suostumuksellasi. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä meihin.

Freebike-kaupunkipolkupyöräjärjestelmän paikallinen operaattori

Freebike s.r.o.

5.  KÄYTÄMMEKÖ EVÄSTEITÄ JA MUUTA JÄLJITYSTEKNOLOGIAA?

Saatamme käyttää evästeitä ja muuta jäljitysteknologiaa tietojesi keräämiseen ja säilyttämiseen.

Saatamme käyttää evästeitä ym. jäljitysteknologioita (kuten jäljitteitä ja pikselimerkintöjä) tietojen saamiseen ja tallentamiseen. Saatamme myös käyttää Googlen tarjoamaa Google Analytics ‑palvelua, jolla saatetaan kerätä IP-osoitteen, käyntiajankohdan, paikan ja käyntien toistuvuuden kaltaisia tietoja ja johon sovelletaan Googlen yksityisyydensuojaa. Käytämme tällaista teknologiaa liikenteen valvontaan sekä verkkosivustomme, Sovellusten ja muiden palvelujemme parantamiseen.

6.  MITEN PITKÄÄN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa esitettävien tarkoitusten täyttämiseksi. Poistamme henkilötietosi, jos pyydät sitä verkko-osoitteessa https://onepass.freebike.com.

Poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi silloin kun meidän ei tarvitse käsitellä niitä laillisessa liiketoiminnassamme. Ellei tämä ole mahdollista (esimerkiksi sen takia, että henkilötietosi on tallennettu varmistusarkistoon), tallennamme ne turvallisesti ja huolehdimme siitä, ettei niitä voida käsitellä edelleen, kunnes ne on mahdollista poistaa.

7.  MITEN TURVAAMME TIETOSI?

Pyrimme turvaamaan henkilötietosi organisatorisilla ja teknisillä turvatoimilla.

Meillä on käytössä henkilötietojesi suojaksi suunniteltuja asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä turvatoimia. Lähetät henkilötietoja Sivustoillemme ja Sivustoiltamme omalla riskilläsi. Käytä Palvelujamme ainoastaan turvallisessa ympäristössä.

8.  MILLAISIA YKSITYISYYDENSUOJAA KOSKEVIA OIKEUKSIA SINULLA ON?

Tietoturvalainsäädäntö takaa sinulle tietyillä alueilla (kuten Euroopan talousalueella) tiettyjä oikeuksia. Sinulla on mm. oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi, saada niistä jäljennös, pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja mahdollisesti siirtää ne. Sinulla on tiettyjen olosuhteiden vallitessa myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Käytä jäljempänä olevia yhteystietoja, kun pyydät tätä. Tarkastelemme pyyntöjä ja ryhdymme sovellettavan tietoturvalainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin niiden johdosta.

Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta suostumuksesi perumista edeltäneen käsittelyn laillisuuteen.

Jos asut Euroopan talousalueella ja olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi laittomasti, sinulla on oikeus valittaa paikalliselle tietosuojaviranomaisellesi, jonka yhteystiedot löydät täältä: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Käyttäjätilitiedot

Jos haluat milloin tahansa tarkastella tai muuttaa käyttäjätilisi tietoja tai lakkauttaa tilisi, voit:

■    käydä päivittämässä käyttäjätilisi asetukset osoitteessa https://onepass.freebike.com.

Kun pyydät meitä lopettamaan käyttäjätilisi, deaktivoimme tai poistamme sen ja tietosi aktiivisista tietokannoistamme, mikäli tilisi lopetetaan sääntöjen mukaisesti (ei vuokrauksia missään järjestelmässä yli viikon aikana, ja kaikki velat on maksettu). Joitakin tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää arkistoissamme, jotta voisimme estää petoksia, havaita ongelmia, avustaa tutkimuksissa sekä noudattaa käyttöehtojamme ja lakisääteisiä vaatimuksia.

Evästeet ja niiden kaltaiset teknologiat

Evästeiden hyväksyminen on useimmissa verkkoselaimissa oletusasetuksena. Voit halutessasi yleensä asettaa selaimesi poistamaan tai torjumaan evästeet. Jos päätät poistaa tai torjua ne, tämä saattaa vaikuttaa tiettyjen Sivustojemme tai Sovellustemme toiminnallisuuksiin tai palveluihin. Jos haluat estää kiinnostukseen perustuvan mainostuksen Sivustollamme tai Sovelluksissamme, käy verkko-osoitteessa http://www.aboutads.info/choices/.

9.   ÄLÄ SEURAA ‑TOIMINTOJEN VALVONTA

Useimmissa verkkoselaimissa ja joissakin mobiililaitteiden käyttöjärjestelmissä on Älä seuraa‑ eli DNT- tai Do Not Track ‑toiminto tai ‑asetus, jonka aktivoimalla ilmaiset, ettet halua verkkoselaustietojasi tarkkailtavan ja kerättävän. DNT-signaalien tunnistamiseen ja toimeenpanoon ei ole olemassa viimeisteltyä yhdenmukaista teknologianormia, joten emme tätä nykyä reagoi DNT-signaaleihin tai muihin sellaisiin mekanismeihin, jotka ilmoittavat automaattisesti, ettet halua, että sinua jäljitetään verkossa. Jos tulevaisuudessa käyttöön otetaan online-seurantaa koskeva normi, jota meidän on noudatettava, tiedotamme siitä tämän tietosuojaselosteen tarkistetussa versiossa.

10. PÄIVITÄMMEKÖ TÄTÄ SELOSTETTA?

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan toisinaan päivittää. Päivitetty versio, jonka tunnistaa päivitetystä tarkistuspäivämäärästä, on voimassa heti kun se julkistetaan. Jos muutamme tätä tietosuojaselostetta oleellisesti, saatamme ilmoittaa siitä sinulle postaamalla kyseiset muutokset Sivustoon tai lähettämällä sinulle suoraan ilmoituksen. Kehotamme sinua käymään tämän tietosuojaselosteen usein läpi, jotta pysyisit ajan tasalla siitä, miten me suojelemme tietojasi.

11. MITEN VOIT OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ TÄHÄN SELOSTEESEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA?

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tästä käytännöstä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteessa dpo@freebike.com tai sähköpostitse osoitteeseen:

Freebike s.r.o.

Křižíkova 237 / 36A, 186 00 Praha 8-Karlín, Tšekki.